Катедра "Логистика и вериги на доставките"

На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

вторник, 12 май 2020 14:57

Уважаеми студенти,

Предвид епидемиологичната обстановка провеждането на семестриалните изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г. ще бъде релизирано чрез MS Forms на датите, определени в сесийното разписание.

Провеждането на държавния изпит ще бъде осъществено чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. (времетраене 90 минути), а защитите на дипломни работи чрез MS Teams на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. 

Инструкциите за провеждане на държавния изпит можете да видите тук.

Срокът за предаване на дипломните работи е от 15.06 - 22.06.2020г., кабинет 4050. В този срок - не по-късно от 12.00ч. на 22.06.2020г., в катедрата трябва да бъдат представени на хартия 2 екземпляра от дипломната работа и един екземпляр на електронен носител / може и на Email: egabrovska@unwe.bg


Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит / защита на дипломна работа
 

Да проверите работоспособността на своите имейли. Имената и паролите на имейлите са дадени в Уеб-Студент (www.unwe.bgопция „Студенти“)https://student.unwe.bg


Ако искате да промените своята e-mail парола, обадете се (в работно време от 8:00 до 16:45 часа) на тел.: 02 8195 531.  


Бъдете здрави!

 

Галерия снимки от На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! ДЪРЖА ...