Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика

понеделник, 02 декември 2019 9:27

На 20.12.2019 г. катедра "Логистика и вериги на доставките" проведе изнесени практически занаятия по дисциплините "Дистрибуционна политика" в ОКС Бакалавър, "Управление на дистрибуцията" и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - г-жа Даниела Харизанова, мениджър "Логистика", г-н Андрей Спасов, мениджър "Интралогистика" и г-н Пламен Селнички, регионален мениджър "Логистика" запознаха студентите с организацията на  дейностите по физическа дистрибуция, демонстрираха прилаганите съвременни технически решения, елементите на складовата инфраструктура и добрите практики при управлението на дистрибуционния процес до търговските обекти. Отделно занятие бе посветено на управлението на риска във веригата на доставките на dM drogerie markt България. Г-жа Даниела Харизанова очерта основните вътрешни и външни рискове, техниките за тяхното идентифициране и мерките за ограничаването им. Към студентите бяха отправени и ценни насоки за изграждане на системата за управление на риска и нейния периодичен преглед. 


Практическите занятия се проведоха в рамките на инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката”.
IMG_20191122_154801.jpg

IMG_20191122_101101.jpg

IMG_20191122_101043.jpg

Галерия снимки от Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество м ...