Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Supply Chain Planning Academy

петък, 30 ноември 2018 9:39

Академия за планиране на веригата на доставките на компанията «Кока-Кола Хеленик» в УНСС

По инициатива на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение на УНСС за втори пореден път тази година се проведе 5-дневно обучение, насочено към професионалисти по управление на веригата на доставките от 28-те държави от групата „Кока-Кола Хеленик“. Обучението беше в рамките на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията и в него като обучители участваха проф. д-р Мирослава Раковска, директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията.

мира.jpg

Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във веригата на доставките“, „Планиране на търсенето“, „Планиране на производството“, „Планиране на дистрибуцията“, „Обслужване на клиентите“ „Решения за оптимизиране на разходите и обслужването в цялата верига на доставките“, „Управление на проекти“.

20181119_085543l.jpg

20181119_084900l.jpg

Скайп среща с Виена - участниците и директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола Хеленик“ Герхард Сайдъл

20181123_092927ll.jpg

сертификати.jpg

Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола Хеленик“ връчи сертификати на  участниците в обучението.

Галерия снимки от Supply Chain Planning Academy ...