Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Лекции на гл. ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия

петък, 16 юни 2017 13:13

Гл. ас. д-р Камен Луканов от катедра „Логистика“ гостува на организираната от Университет за приложни науки в гр. Хоф, Германия Международна седмица на преподаване. По време на посещението бяха изнесени лекции на транспортна и логистична тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. Студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ключова роля за развитието на националната и световната икономика. Разгледано бе значението на мултимодалните превози и тяхната ефективната сфера на приложение, както и основните принципи за изграждане на транспортните тарифи. Накратко бе представена България и бе разгледано благоприятното й географско местоположение, даващо възможности за развитие на транзитните превози по направлението на петте Общоевропейски транспортни коридори, пресичащи държавата и осигуряващо добри условия за свързване на Западна и Централна Европа с Близкия Изток, Западна и Централна Азия. На следващо място студентите бяха запознати със същността и значението на „ритейл“ логистиката, както и на възможностите за търговия през интернет. Представени бяха последните тенденции в тяхното развитие, както и предизвикателствата, пред които са изправени. Лекционните курсове бяха съпътствани с конкретни примери от практиката, множество онагледяващи материали и реални казуси, които стимулираха активното участие на студентите.

Галерия снимки от Лекции на гл. ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, ...