Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“

сряда, 17 май 2017 15:00

framelog.png

На 06 и 07 април 2017 г. в Малка конферентна зала на УНСС се проведе втората  работна среща по проекта „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“, финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Проектът е посветен на създаването на механизми за интегриране на трите стълба на „триъгълника на знанието“ – образованието, научните изследвания и иновациите, посредством които да се насърчат висшите учебни институции (ВУИ) в такива инициативи, които да подсилят приноса им в заетостта и икономическия растеж в областта на логистиката.

В срещата участваха представители на всички партньори по проекта от България, Италия, Белгия и Румъния, сред които са и членове на катедра „Логистика“. По време на срещата бяха представени и обсъдени основните резултати от работата през първия етап на проекта, както и част от задачите, които предстои да се изпълнят в бъдеще.

20170406_110450.jpg

Доц. Раковска представя информация за добрите практики за интегриране на образованието, научните изследвания и иновациите, които се прилагат сред европейски университети, предлагащи обучение по логистика и УВД, както и предлага конкретни мерки за подобряване на връзките между трите стълба на „триъгълника на знанието“.  

20170406_110507.jpg

Проектът  се изпълнява съвместно с Европейската асоциация по логистика – ELA, Италианската асоциация по логистика и управление на веригата на доставките – AILOG, Българската асоциация по логистика – БАЛ, Университетът в Пиза, Асоциацията за развитие на човешките ресурси в банковия и финансов сектор в Италия – EFFEBI) и Трансилванският университет в Брашов.

 

logo-unitbv.jpg  logo-fb.jpglogo-uni-bulg-2.jpg  logo-unipisa2.jpg    logo-ailog.jpg  logo-bla.jpg  logo-ela-2.jpg

Галерия снимки от Участие в работна среща по проект  „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” ...