Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА (European Logistics Association - ELA)

неделя, 28 май 2017 0:00

Стартира процедурата по акредитирането на специалностите на катедра „Логистика“, УНСС - „Бизнес логистика“ в ОКС „бакалавър“, „Бизнес логистика“ в ОКС „магистър“  и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „магистър“.

Предлаганата от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association - ELA) квалификационна система за сертифициране на специалисти по логистика е базирана на Европейската квалификационна рамка получава широко признание в бизнеса и е възприета от авторитетни институции като Световната банка, Европейската инвестиционна банка и ООН при изготвянето на различни механизми и политики за повишаване на логистичната ефективност.

Нивата на сертификация са три:

  • EJLog – European Junior Logistician on the Supervisory/Operational Management level.
  • ESLog – European Senior Logistician on the Senior Management level.
  • EMLog – European Master Logistician on the Strategic Management level.

Повече информация за Европейската асоциация по Логистика може да намерите тук: http://www.elalog.eu/

06.04.2017 г. УНСС -  Paolo Bisogni, Президент на ЕАЛ и Nicole Geerken, изпълнителен секретар,  доц. М. Раковска, ръководител катедра "Логистика", доц. Н. Драгомиров и гл. ас. Ст. Стратиева договарят условията и процедурата по сертифициране на трите специалности по логистика в УНСС.

Галерия снимки от Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“  и „Упра ...