Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия март 2020

вторник, 14 януари 2020 11:09 /
Начало:
четвъртък, 05 март 2020 9:00
Край:
четвъртък, 05 март 2020 15:00
Място:
ДИ 4051/ ДЗ 2119 УНСС
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще се проведе на 5.03.2020 г. от 9.00 часа.

Държавният изпит ще се проведе в зала 4051.

Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 2119.