Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия

петък, 20 септември 2019 10:37 /
Начало:
вторник, 22 октомври 2019 14:00
Край:
вторник, 22 октомври 2019 19:00
Място:
3063
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Защитата на дипломни работи за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 22.10.2019 г. от 14.00 часа в зала 3063.

Моля да представите в катедрата 4050 два екземпляра от дипломната работа и един на ел. носител  в периода 30 септември - 14 октомври /до 12.00/.

В срок до 14 октомври заявете  в отдел Магистър желанието си да се явите на защита, за да бъдете включени в протокола.