Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - септември 2019

вторник, 23 юли 2019 9:51 /
Начало:
петък, 20 септември 2019 9:00
Край:
петък, 20 септември 2019 12:00
Място:
4051 УНСС
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

Държавният изпит за поправителната сесия на студентите от специалност “Бизнес логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9.00 часа в зала 4051. Заявете желание за явяване в отдел Бакалавър до 17 септември, за да бъдете включени в протокола.До края на работния ден на 20.09.2019 ще се приемат документи за конкурс в ОКС магистър.