Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017

понеделник, 15 май 2017 10:13 /
Начало:
четвъртък, 06 юли 2017
Край:
четвъртък, 06 юли 2017
Място:
УНСС
Подробности:

НА ВНИМАНИЕТО НА

ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – БАКАЛАВЪР, 

“СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ - МАГИСТЪР

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАЛА 2005.

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАЛА 4051. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ Е 22.06.2017. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ЗАЯВЯТ ТОВА В ОТДЕЛИТЕ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР” НАЙ-КЪСНО ДО 22.06.2017.

Тук ще намерите необходимата ви информация за ОКС магистър: Указания за разработване на ДР и Правила и процедура за защита на ДР.

 http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/6797/магистър.html

 http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/6797/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80.html

Тук ще намерите необходимата ви информация за ОКС бакалавър: Правила, процедура и въпросник …

 http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/5109/правила-процедура-и-въпросник-за-провеждане-на-държавен-изпит-в-окс-бакалавър-за.html

http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/5109/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0.html