Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: събота, 14 ноември 2015 12:49

За катедрата

Катедра "Информационни технологии и комуникации" е формиране през 2008 г. с решение на Академичния съвет на УНСС . В новообразуваната катедра влизат съставите на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията".

Ръководител на катедра от 2008 до юни 2015 е проф. Валентин Кисимов.

От учебната 2015/2016 година ръководител на катедрата е проф. Камелия Стефанова.

Катедра "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". 

В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление "Икономика с преподване на английски език".

В ОКС "Магистър" студентите се обучават в специалности "Бизнес информатика" и новата специалност "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализ", в която се комбинират професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии и иконометрията.