Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: събота, 21 април 2012 21:34

Наука

Основните области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични разработки, така и участия в реални практически проекти в следните области:

  • Бизнес интелигентни системи
  • Системи за управление ресурсите на предприятието
  • Информационна сигурност
  • Интеграция на информационни системи
  • Интернет технологии
  • Бази данни
  • Информационни системи и др.

Научните достижения на катедрата са публикувани в редица доклади на национални и международни конференции, публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално работещи информационни решения.