Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 06 март 2014 22:26

Бъдещи студенти

Катедра "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". 

В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс.

Катедрата предлага обучение по специалност "Бизнес информатика" и на английски език.

В ОКС "Магистър" студентите се обучават в специалности "Бизнес информатика", "Икономика на съобщенията" и новата специалност "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализ", в която са комбнират професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии и иконометрията.


5-те въпроса на бъдещия студент