Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: петък, 26 септември 2014 15:45

Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър"

Всички студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при административния секретар на катедрата (каб. 2070).

Документи за явяване на Държавен изпит в "Обща канцелария" ще се подават на 15.09.2014г.и на 16.09.2014г.