Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: неделя, 29 юни 2014 17:35

Магистърска програма "Икономика на съобщенията"

 itc_92106_checkmark.jpgОбучение


Изучавани дисциплини

itc_92106_checkmark.jpgРазработка на магистърска тезаПравила за защита на магистърска теза

Теми за магистърска теза

Дати и срокове

Рецензенти


Прикачени файлове:

application/pdf Temi_2013_2014_20140626.pdf - 125 KB