Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 13 ноември 2014 13:58

ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията"

itc_92106_checkmark.jpgОбучение в 3 курс


Изучавани дисциплини

itc_92106_checkmark.jpgОбучение в 4 курс


Изучавани дисциплини

Избор на специализация

itc_92106_checkmark.jpgДипломиране


Правила за провеждане на държавен изпит

Конспект за държавен изпит

Теми за дипломен проект

Дати и срокове