Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: събота, 15 март 2014 14:03

Каква реализация предлага специалността?

itc_c5a0b_handshake1-300x262.jpg


Завършилите специалността получават много добра реализация като част от професионалните екипи на софтуерни компании, в организациия от различни области на стопанската дейност, в държавна и публична администрация, във финансови институции и банки, фирми и учебни заведения.

Те могат да работят като:

  • разработчици на информационни системи;
  • внедрители на информационни системи;
  • администратори на информационни системи;
  • ръководители на ИТ проекти;
  • ИТ ръководители на компании;
  • QA специалисти;
  • бизнес анализатори и др..

Специалистите в IT бранша в последените години остават много търсени както в България, така и в чужбина. Професионалната реализация в тази област предлага много възможности за развитие и добри доходи.