Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 13 ноември 2014 16:57

Магистърска програма "Бизнес информатика" - Изучавани курсове

itc_65750_plan_master_BI.png