Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 12 март 2014 23:42

Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" - Изучавани курсове

Първи СЕМЕСТЪР

Наименование

Кредити

Завършва с

Статистически методи за бизнес анализ

5

Изпит

Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания

5

Изпит

Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи

5

Изпит

Статистически софтуер за бизнес анализ в статика

5

Изпит

Проектиране и управление на складове от данни

5

Изпит

Оптимизиране на бази от данни и управление на производителността

5

Изпит

Информационна сигурност 

5

Изпит

Втори   СЕМЕСТЪР

Статистически методи за DataMining

4

Изпит

Компютърни системи за DataMining

4

Изпит

Статистически софтуер за бизнес анализ в динамика

4

Изпит

Проектиране и внедряване на OLAP системи

4

Изпит

Системи за подпомагане вземането на решения

4

Изпит