Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 13 ноември 2014 17:16

Бакалавърска програма "Бизнес информатика" - Обучение в 3 курс

Изучавани курсове

itc_188b6_plan_bachelor_BI_3year.png