Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 06 ноември 2014 14:19

Курсове от А до Я

itc_c5a0b_3d.jpgСпециални дисциплини на специалност "Бизнес информатика и комуникации"


Наименование

Семестър

Кредити

Завършва с

Статистическо изследване на зависимости

5

6

Изпит

Бази от данни

5

6

Изпит

Интернет технологии

5

6

Изпит

Архитектури на изчислителни системи

5

6

Изпит

Планиране и организиране на извадковите изследвания

5

6

Изпит

Основи на алгоритмизацията и програмирането

5

6

изпит

Теория на статистика и  вероятностите

5

6

изпит

 

 

 

 

Статистически анализ на времеви редове

6

6

изпит

Операционни системи

6

6

изпит

Програмиране в платформено независими среди

6

6

изпит

Основи на разработване на приложни програмни системи

6

6

Изпит

Икономическа статистика

6

6

Изпит

Компютърни мрежи и телекомуникации

6

6

Изпит

Подготовка на данни и проучвателен анализ

6

6

Изпит

 

 

 

 

Проектиране на информационни системи

7

6

изпит

Системи за управление на ресурсите на предприятието

7

6

изпит

Модели за изграждане на интернет приложения

7

6

изпит

Проектиране и изграждане на Бизнес политики в комуникационни системи

7

6

Изпит

Бизнес комуникации

7

6

Изпит

Програмиране в бази данни

7

6

изпит

Разработка на мобилни приложения

7

6

Изпит

Бизнес процеси и модели

7

6

Изпит

Технологии за изграждане на Уеб системи

7

6

изпит

Стандарти и регулации в комуникациите

7

6

изпит

Системи за стратегическо корпоративно управление

7

6

изпит

 

 

 

 

Проектиране и изграждане на потребителски интерфейси

8

4

изпит

Бизнес интелигентни системи

8

4

изпит

Разработка и управление на интегрирани информационни системи

8

4

изпит

ERP в телекомуникациите

8

4

изпит

Интелектуална собственост на информационни системи

8

4

изпит

Създаване на системи на базата на клиент-сървър технологии и Уеб услуги

8

4

изпит

Облачни технологии

8

4

изпит

Информационни технологии във финансови системи

8

4

изпит

Многослойни Уеб приложения

8

4

изпит

Модели за изграждане на мобилни приложения

8

4

изпит

Одит на информационни системи и технологии

8

4

изпит