Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: вторник, 18 юни 2019 7:29

Защитени докторати

Кандидат

 Мария Стоянова Мързованова

Защита

17.09.2013 г. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за изграждане на информационни системи с бизнес интелигентно тагиране чрез таксономии и фолксономии

Кандидат

Наталия Футекова

Защита

25.06.2013 г. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством инструмент за анализ на бизнес процеси

Кандидат

Михаил Кончев

Защита

25.06.2013 г. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Бизнес интелигентни системи, изследване и анализ

Кандидат

Михаил Кончев

Защита

21.06.2013 г. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Влияние на мобилните телекомуникации върху заетостта и организацията на работния процес в България

Кандидат

Веска Васкова Михова

Защита

30.09.2014 г. от 15.00ч. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за използване на бизнес интелигентни технологии за динамично администриране на производителност на бази от данни

Кандидат

Гено Стефанов Стефанов

Защита

09.10.2014 г. от 15.00ч. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за определяне на нива на хетерогенности при интеграцията на независимо изградени Екстракти от данни

Кандидат

Гено Стефанов Стефанов

Защита

09.10.2014 г. от 15.00ч. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за определяне на нива на хетерогенности при интеграцията на независимо изградени Екстракти от данни

Кандидат

Веселин Петров Георгиев

Защита

30.09.2014 г. от 9.30ч. в зала 2032-А на УНСС

Тема

МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ КОРПОРАТИВНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И БИЗНЕС АНАЛИТИЧНОСТ

Кандидат

Венко Георгиев Андонов

Защита

30.09.2014 г. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за проектиране и изграждане на специализиран модел на данни за обучаваща социална мрежа

Кандидат

Иван Георгиев Андонов

Защита

30.06.2015 г. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Разработка на методология за успешно внедряване на BI в енергийния сектор в България (На примера на частно газоразпределително дружество в България)

Кандидат

Митко Генчев Радоев

Защита

09.10.2014 г. от 16.00ч. в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за оценка на въздействието на неестествените ключове върху параметрите на релационните бази от данни

Кандидат

Велико Славчев Иванов

Защита

15.06.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за повишаване на информационната сигурност на университетските бизнес процеси

Кандидат

Иван Иванов Белев

Защита

03.07.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методи за интеграция на системи за управление на бизнес процеси в корпоративните информационни системи

дидат

Анна Мишева Йорданова

Защита

03.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС

Тема

Методология за изграждане на бизнес интелигентни системи за анализ в производството

Кандидат

Станимира Йорданова Йорданова

Защита

23.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС

Тема

Извличане на знания от неструктурирани данни чрез анализ на мнението на потребителите

Кандидат

Илия Димитров Недялков

Защита

23.06.2017 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС

Тема

Модели на WEB приложения, обработващи големи масиви от данни в реално време