Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: четвъртък, 26 юли 2018 13:27

50 години специалност "Бизнес информатика и комуникации"

itc_c8e8f_50 god. spec. Biznez informatika_1920_1080.png