Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Тържествено, с много настроение и емоции, бяха връчени дипломите на завършили магистри и бакалаври

събота, 14 ноември 2015 7:58

На 13.11.2015 тържествено, с много настроение и емоции, бяха връчени дипломите на завършили  бакалаври от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език" и магистри  от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализи".


itc_658b0_image-6e93e2e7156fa07a2e618c1a885964d632016a193215fe595738e9289ace6640-V.jpg

На добър час, колеги! Катедра "Информацонни технологии и комуникации" ви пожелава много професионални предизвикателства и успехи!


itc_658b0_image-9399bae289a9796345850e6e8c3c2744629409fd0848638da574d7f039343cbc-V.jpg


Галерия снимки от Тържествено, с много настроение и емоции, бяха връчени дипломите на завършили ма ...