Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на дипломна работа м.октомври 2011г. специалност "Бизнес информатика"

вторник, 20 септември 2011 0:00

На 24.10.2011 ще се проведе защита на дипломни работи на студенти бакалаври и магистри от специалност "Бизнес информатика".

Краен срок за предаване на дипломните работи в катедрата 14.10.2011.

Галерия снимки от  Защита на дипломна работа м.октомври 2011г. специалност "Бизнес информатика" ...