Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Икономика на съобщенията"

сряда, 04 ноември 2015 12:13 /
Начало:
петък, 13 ноември 2015 13:00
Край:
петък, 13 ноември 2015 14:00
Място:
УНСС, аула "Максима"
Подробности:

На 13.11.2015 от 13.00 в Зала Максима ще се състои тържествено връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври от специалност "Икономика на съобщенията".

Всички студенти, които трябва да получат дипломи, трябва да се явят в 11ч. в отдел "Бакалавър" за подпис в регистрационна книга.

https://soj.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/Graduation-photo.jpg