Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Избор на тема за магистърска теза от студенти-магистри от спец. "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"",

четвъртък, 13 ноември 2014 16:43 /
Начало:
четвъртък, 13 ноември 2014
Край:
петък, 12 декември 2014
Място:
УНСС, 2070
Подробности:

Публикуван е списък с теми за магистърски тези за ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи".

Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 12.12.2014.

Повече информация може да бъде намерена тук