Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Избор на тема за магистърска теза от студенти-магистри от спец. "Бизнес информатика"

четвъртък, 13 ноември 2014 16:42 /
Начало:
четвъртък, 13 ноември 2014
Край:
петък, 12 декември 2014
Място:
УНСС, 2070
Подробности:

Публикуван е списък с теми за магистърски тези за ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика".

Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 12.12.2014.

Повече информация може да бъде намерена тук