Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с спец. ИТБА"

сряда, 29 октомври 2014 12:55 /
Начало:
петък, 07 ноември 2014 16:00
Край:
петък, 07 ноември 2014 17:00
Място:
УНСС, зала Максима
Подробности:

На 07.11.2014 от 16.00 в Зала Максима ще се състои тържествено връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика"  и специалност "Бизнес информатика с специализация Информационни технологии за бизнес анализи".

Всички студенти трябва да посетят съответния инспектор в отдел "Магистри" (първи етаж) след 14.30 часа за подпис.