Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Връчване на дипломи на завършили студенти специалност "Бизнес информатика"

неделя, 16 февруари 2014 8:20 /
Начало:
петък, 28 февруари 2014 16:00
Край:
петък, 28 февруари 2014
Място:
УНСС, зала "Тържествена"
Подробности:

Дипломи на завършили студенти специалност "Бизнес информатика" ще бъдат официално връчени на 28.02.2014 от 16.00 часа в залата Тържестввена (2 етаж).