Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър"

четвъртък, 24 октомври 2019 15:05 /
Начало:
вторник, 19 ноември 2019 16:00
Край:
вторник, 19 ноември 2019 17:00
Място:
зала "Максима"
Подробности:

На 19.11.2019, в зала "Максима" от 16.00 ще бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, 2019.

И някои детайли по организацията:

  1. Всички абсолвенти трябва да се явят в отдел „Студенти“ 2 часа преди началото на церемонията за полагане на подпис в дипломна книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома в деня на дипломиране.
  2. Залата да се отваря 40 мин. преди официално заявения час на церемонията.
  3. В залата влизат само дипломантите и обличат тогите.
  4. 20 мин. преди началния час на церемонията дипломантите заемат седящите места в предната част на залата.
  5. 10 мин. преди началото на церемонията се канят роднините и гостите на дипломантие, настаняват се на незаетите седящи места или остават правостоящи.
  6. Дипломите се раздават поименно по предварително подготвен списък, като след получаването им, дипломантите отново сядат на местата си.
  7. След връчването на всички дипломи официално се обявява край на церемонията.
  8. След официално обявения край дипломантие разполагат с 30 мин. за снимки с роднини и близки в залата
  9. В края на цермонията дипломантите предават тогите си пред да напуснат сградата на УНСС.