Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър"

вторник, 13 ноември 2018 10:47 /
Начало:
вторник, 27 ноември 2018 16:00
Край:
вторник, 27 ноември 2018 18:00
Място:
УНСС, зала Тържествена
Подробности:

На 27.11.2017, в зала "Тържествена" от 16.00 ще бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, 2018.