Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър"

понеделник, 16 октомври 2017 14:46 /
Начало:
петък, 03 ноември 2017 15:00
Край:
петък, 03 ноември 2017 16:00
Място:
УНСС, зала "Тържествена"
Подробности:

На 3.11.2017, в зала "Тържествена" от 15.00 ще бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, 2017.