Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с преподаване на английски език"

вторник, 08 ноември 2016 14:57 /
Начало:
сряда, 30 ноември 2016 16:00
Край:
сряда, 30 ноември 2016 17:00
Място:
УНСС, Зала Тържествена
Подробности:

На 30.11.2016 от 16.00 в Зала Тържествена ще се състои тържествено връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври от специалност "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподване на английски език".

https://soj.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/Graduation-photo.jpg