Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с спец. ИТБА"

вторник, 08 ноември 2016 14:55 /
Начало:
сряда, 30 ноември 2016 16:00
Край:
сряда, 30 ноември 2016 17:00
Място:
УНСС, Зала Тържествена
Подробности:

На 30.11.2016 от 16.00 в Зала Тържествена ще се състои тържествено връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика"  и специалност "Бизнес информатика с специализация Информационни технологии за бизнес анализи".

Студентите трябва да постят инспектора, отговарящ за специалността им в сектор "Магистри" за подпис.

itc_39b6c_Graduate_caps.jpg