Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи"

събота, 23 ноември 2013 17:48

Защитата на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г.

Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г.

Галерия снимки от Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за  ОКС "Магистъ ...