Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър"

събота, 23 ноември 2013 17:46

Защитата на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г.

Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г.

Галерия снимки от Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност " ...