Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ"

четвъртък, 11 юли 2013 19:39

На 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" успешно защитиха своите дипломни работи.

Пожелаваме им много професионални успехи!

Галерия снимки от Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със ...