Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика"

На 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи.

Пожелаваме им много професионални успехи!

Галерия снимки от Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика" ...