Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защитата на магистърска теза на специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“

петък, 31 май 2013 16:36

 

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 14.00 ч.

Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.

 Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Магистър” – 28 юни 2013 г.

 

 

Галерия снимки от Защитата на магистърска теза на специалност „Бизнес информатика“ със специализац ...