Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика”

 

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на  05.07. 2013 г. от 14.00 ч.

Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.

 Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Магистър” – 28 юни 2013 г.

 

Галерия снимки от Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика” ...