Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика”

петък, 31 май 2013 16:35

 

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на  05.07. 2013 г. от 14.00 ч.

Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.

 Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Магистър” – 28 юни 2013 г.

 

Галерия снимки от Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика” ...