Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията”

 

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 10.30 ч.

Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.

 Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Магистър” – 28 юни 2013 г.

 

Галерия снимки от Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията”  ...