Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията".

понеделник, 14 януари 2013 16:15

На 22.02.2013 г. от 11.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията".

Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г.

Галерия снимки от Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщен ...