Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи".

Официалното връчване на дипломите за специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.

Галерия снимки от Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" със специализа ...