Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа

сряда, 16 февруари 2011 12:31

За Студенти от ОКС "Бакалавър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011:

  • Първа малка защита ще се проведе на 09.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067.
  • Втора малка защита ще се проведе на 11.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067.

За Студенти от ОКС "Магистър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011:

  • Първа малка защита ще се проведе на 16.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067.
  • Втора малка защита ще се проведе на 18.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067.

Времето за провеждане, разпределението на дипломанти по комисии и зали ще бъде публикувано допълнително.

 

Катедрата си запазва правото за промени.

 

Галерия снимки от Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа  ...