Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър".

четвъртък, 19 май 2011 0:00
Защитата на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011.

Галерия снимки от Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магист ...