Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика"

понеделник, 20 февруари 2012 0:00

Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" ще се проведе на 11.04.2012 от 14.00 до 19.00 в две зали - 2066 и 2065 .

Допълнително ще бъде публикувано разпределение на дипломанти по зали.

Галерия снимки от  Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност  ...