Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" през м.февруари

събота, 23 ноември 2013 17:44 /
Начало:
четвъртък, 20 февруари 2014 9:00
Край:
четвъртък, 20 февруари 2014
Място:
УНСС, зала 2066
Подробности:

Защитата на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. от 9.00 часа в зала 2066.

В деня на защитата ще бъдета обявени списъците с разпределението на дипломантите.

Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г.