Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на дипломни работи ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика"

петък, 13 септември 2013 11:53 /
Начало:
неделя, 08 септември 2013
Край:
четвъртък, 12 септември 2013
Място:
УНСС, зала 2065
Подробности:

Защитата на дипломни работи ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 часа в зала 2065.

Редът на явяване на дипломантите ще бъде обявен в деня на защитата.