Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на дипломни работи ОКС "Магистър" спец. "Икономика на комуникациите"

четвъртък, 11 юли 2013 19:28 /
Начало:
понеделник, 16 септември 2013 8:00
Край:
понеделник, 16 септември 2013 12:00
Място:
Подробности:

Защитата на дипломна работа през м. Септември ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 часа.

Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013.